vrijdag, juni 9, 2023
Home Blog

Grip op adaptieve leersystemen

Er is sprake van een toename van behoefte aan maatwerk bij ondersteuning van leerlingen. De driehoek van lectoraat, lerarenopleiding en werkveld startte de professionaliseringsgroep ‘data-ondersteund onderwijs’ – iXperium Nijmegen.

Voor dat maatwerk heeft een leraar goed zicht nodig op de behoeften van leerlingen. Daarvoor heeft hij studiedata nodig. Het verzamelen van studiedata hoeft al lang niet altijd meer handmatig, adaptieve software ondersteunt de leraar daarbij.

Onder de motorkap van deze adaptieve software schuilt een wereld op zich, er liggen pedagogische en didactische principes verborgen. De leraar heeft daarbij niet altijd inzicht in de wijze van verwerken van de algoritmes waarmee de leerlingdata van individuele prestaties en (cognitieve) processen tot stand komen. Daarentegen is hij wèl voortdurend bezig met het verzamelen en interpreteren van deze data.

Learning Analytics

Deze constante monitoring van prestaties en gedragsdata vraagt voor een noodzakelijke ontwikkeling van data interpretaties, oftewel Learning Analytics. Daarom is er behoefte aan het explicieter plaats geven van Learning Analytics in visie, beleid en de professionalisering van leraren. De leraar krijgt hierdoor zicht op de pedagogische en didactische keuzes die deze software maakt en heeft, waar nodig, ook invloed hierop. Zo weet hij zeker dat het aansluit bij zijn eigen visie op leren en die van de school als het gaat over goed onderwijs.

Samenwerking gebruik adaptieve leersystemen

Met een mooie mix van deelnemers uit het primair onderwijs en vanuit de lerarenopleiding, met meer of minder voorkennis rond het onderwerp, is deze samenwerking inmiddels van start gegaan. Het gebruik van adaptieve leersystemen door leerlingen heeft impact op de onderwijswaarden, zoals gelijke kansen, autonomie, individuele vrijheid en sociale verbondenheid van leerlingen, maar ook over de professionele autonomie en zeggenschap van de leraar. Het professioneel handelen van de leraar en vraagstukken over de context en de ethische aspecten van learning analytics, vormen onderdeel in dit professionaliseringstraject.

Wil jij ook meer grip krijgen op adaptieve leersystemen en data-ondersteund onderwijs? Meediscussiëren over de ethische en normatieve kwesties? Meedenken over het waarom, met welk doel en hoe we adaptieve software op een doordachte manier willen inzetten in het onderwijs? Sluit je dan aan bij de professionaliseringsgroep ‘data-ondersteund onderwijs’ – iXperium Nijmegen.

Deze kenniskring data-ondersteund onderwijs is een initiatief van Marc Coolen (Mentor Media Educatie – iXperium Nijmegen), Jan Knuivers (Pabo), Erik Peperkamp (PO), Petran Meertens (Pabo/iXperiumlab) en Pierre Gorissen (CoE).

 

Interview Kunstmatige Intelligentie

Leren is allang niet meer alleen maar in de schoolbanken zitten en van lokaal naar lokaal slenteren. En dat blijkt… Ik ben geïnterviewd door een leerling uit het 4e leerjaar van het Jan Arentsz in Alkmaar. Voor het vak maatschappijwetenschappen voerde zij een onderzoek uit over Kunstmatige Intelligentie en de opkomst van ChatGPT. Via LinkedIn kwam ze mij op het spoor… Zo leuk!

 1. Hoe komt het dat u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en wat doet u ermee in uw werk?
 • Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in technologische ontwikkelingen. Ik vind de impact die ict of technologie heeft op ons dagelijkse leven interessant. Ik heb me vanuit mijn interesse erin verdiept en dat deel ik graag met anderen en dat vind ik ook heel belangrijk om te doen. Onze wereld vraagt namelijk steeds meer om digitaal-geletterde mensen. Ik vind de school een belangrijke plek om deze kennis en vaardigheden over te brengen, zodat je ervan kunt leren. Bijvoorbeeld dat je goed kunt omgaan met media, een zoekmachine goed kunt gebruiken en leert om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. En ook dat je leert om met nieuwe technologische ontwikkelingen om te gaan, zoals bijvoorbeeld ChatGPT… Dat je daar goed over nadenkt en de juiste keuzes in maakt, dat je het kunt inzetten in je leven of op je werk. Ja, en waar kun je dan nog meer betekenen dan op een school?
 • Ik vind dat belangrijk voor zowel de leraren als de leerlingen, want om dit te leren aan leerlingen, dus om leerlingen digitaal-geletterd te maken, heeft het onderwijs leraren nodig die zélf ook digitaal-geletterd zijn. Dat betekent dat ook de leraren zelf bepaalde kennis -en vaardigheden moeten hebben om goed onderwijs met ict te kunnen verzorgen. En ik vind het belangrijk dat zij er hun dagelijkse werk bekwaam en efficiënt mee uit kunnen voeren bijvoorbeeld bij het leren en lesgeven met en over ICT.
 1. Kunt u uitleggen wat ChatGPT is?
 • ChatGPT is een taalmodel en dat betekent dat het op basis van een reeks woorden, bijvoorbeeld door een gestelde vraag die wij geven aan het programma, een voorspelling kan doen over welk woord moet volgen op het vorige woord. Wat het programma alleen niet weet, is of dat antwoord al dan niet juist is. Deze teksten zijn zo goed dat het net lijkt alsof een mens ze zelf heeft geschreven. Dat komt, omdat het werkt met Kunstmatige Intelligentie. Een computer doet dan dingen zoals een mens dat zou doen.
 • ChatGPT is een lerend systeem. Het leert namelijk van jou en van heel veel andere mensen! Het leert van de teksten en vragen die het krijgt van mensen. Daardoor kan het model steeds betere voorspellingen maken. Dus hoe meer mensen er gebruik van maken en iets vragen, des te beter de voorspellingen worden.
 1. Wat is Kunstmatige Intelligentie dan precies en kunt u ook voorbeelden noemen waarbij het
  gebruikt wordt?
 • Kunstmatige Intelligentie is een term voor heel veel soorten taken die computers kunnen doen waarvoor mensen normaal gesproken hun intelligentie inzetten. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen, bij het redeneren, het herkennen van patronen, bij leren of bij voorspellingen doen.
 • Kunstmatige Intelligentie bestaat eigenlijk uit twee ingrediënten: algoritmes en data. Een algoritme is een reeks van instructies die leidt tot een bepaald resultaat. Dat klinkt best ingewikkeld, maar je kent het vast wel van Netflix of van Spotify. De tips die je krijgt van Netflix zijn gebaseerd op een algoritme. Aan de hand van wat wij kijken, dus ons kijkgedrag, leert Netflix wat we interessant vinden en doet op basis daarvan een aantal aanbevelingen. En om die aanbevelingen heel goed te kunnen doen, heeft Netflix jou nodig én heel veel andere mensen. Data is dus eigenlijk een soort van voeding die het algoritme laat werken. Dus hoe meer Netflix jij kijkt, des te meer voeding het krijgt, des te betere kijktips het aan jou doorgeeft. En jij denkt dan: hé dat is een leuke film of serie, die past wel bij mij en daardoor ga jij nog meer kijken en neem je een abonnement en dat is precies wat Netflix graag wil. Spotify werkt ook zo.
 1. Hoeveel invloed heeft Kunstmatige Intelligentie op de maatschappij in het algemeen?
 • Heel veel. En dat heeft het nu al, terwijl het eigenlijk helemaal niet nieuw is.
  Denk maar aan je telefoon. Jouw telefoon geeft je de hele dag door suggesties! Bijvoorbeeld over nieuwsfeitjes of het zegt je wanneer je moet gaan bewegen. Of bijvoorbeeld je filmpjes-overzicht in TikTok.
 • Je leest overal dat het een hype is, maar naar mijn mening is het dat helemaal niet! Een hype komt even op en dan gaat het na een tijdje ook weer weg. Ik denk niet dat dit meer weggaat. Nu is het volop in de media en dat komt met name door de functies van het chatprogramma, want door het chatgedeelte kan iedereen ermee omgaan en is het voor iedereen toegankelijk. Ook als je geen technische kennis hebt.
 1. Zijn er nadelen van Kunstmatige Intelligentie?
 • Jazeker! Het is lastig om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van nepnieuws en het verspreiden van nepnieuws. Internet staat vol met nepbeelden en met nepteksten. Het is voor mensen dan heel erg moeilijk om te weten wat wel en niet waar is. Daarom zijn informatievaardigheden heel belangrijk. Bijvoorbeeld teksten vergelijken met elkaar, vragen stellen aan je ouders over de dingen die je hoort, ziet en leest en ook met je vrienden erover praten, of door het lezen van boeken.
 • Verder werken de programma’s die Kunstmatige Intelligentie gebruiken ook heel verslavend. Denk maar aan TikTok bijvoorbeeld. De algoritmes waar ik net over vertelde zorgen ervoor dat je blijft hangen op hun platform. TikTok weet precies wat jij graag wil zien. Dat is best gevaarlijk, want daardoor krijg je steeds dezelfde soort van filmpjes te zien. En dat is leuk zolang er leuke en goede filmpjes komen, maar ook gevaarlijk als er foute filmpjes verschijnen. Het doel van TikTok en van heel veel andere social media platforms is om geld te verdienen en daar gebruiken ze jou voor en heel veel andere mensen. Zo worden de algoritmes steeds beter en daardoor kijk jij nog meer… terwijl je eigenlijk heel goed weet dat het niet goed is voor je gezondheid… en toch doe je het. Zo werkt verslaving. Kunstmatige Intelligentie kan je dus ook het gevoel geven dat je zelf de controle verliest of kwijtraakt en dat wil je eigenlijk niet, want je wilt zelf graag de baas blijven. En dat kan ook door er slim en kritisch mee om te gaan!
 1. Wat zijn de voordelen van Kunstmatige Intelligentie? Is het ook aanwezig in het onderwijs?
 • Het wordt al best veel gebruikt. Het kan voorspellingen doen. Denk bijvoorbeeld aan het weerbericht. Iedereen heeft denk ik wel een app als buienradar op zijn telefoon staan. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je een barbecue organiseert voor je familie of vrienden of een wandeling met je hond maakt.
 • Denk ook bijvoorbeeld aan een app als Google Maps. De app is gemaakt om jou te helpen met navigeren in Google Maps. Het systeem vertelt je bijvoorbeeld waar een file staat en welke weg je het beste als alternatief kunt nemen en je wordt digitaal rondgeleid door de stad om een stad of een route te leren kennen. Het systeem wordt steeds beter, omdat steeds meer mensen het gebruiken en dat betekent dus extra voeding voor het systeem.
 • Ook in het onderwijs wordt het al veel gebruikt. En dat neemt in de toekomst alleen nog maar toe. Zo kan een computerprogramma de leraar via het dashboard voorspellingen doen en suggesties geven. We kunnen zo heel goed het leerproces van leerlingen volgen en er onderwijs op maat voor de leerlingen van maken. Dat is bijvoorbeeld handig als je extra hulp nodig hebt bij rekenen of taal, maar ook als je meer uitdaging nodig hebt. De leraar moet dan wèl leren hoe je zo’n computerprogramma goed gebruikt én hij moet zijn leerlingen heel goed kennen. Dus de relatie en het levensechte contact met zijn leerlingen is daarom heel belangrijk. We noemen dat ook wel met een moeilijk woord ‘de pedagogische relatie’ die je met jouw leerlingen hebt. Als je die twee dingen dan samenvoegt, dan denk ik dat je een basis voor goed onderwijs hebt.
 1. Wat voor ervaring heeft u zelf met ChatGPT?
 • Ik gebruik het volop. Ik heb er veel mee geëxperimenteerd en ervaring in opgedaan. Meestal gebruik ik het als basis om op door te gaan. Bijvoorbeeld bij het verzinnen van een les. ChatGPT brengt me dan op nieuwe ideeën.
 • Ik ben me er wel heel goed van bewust dat ChatGPT fouten maakt. Daar moet je goed mee omgaan. Ik help mensen om daarover na te denken en er kritisch naar te kijken, bijvoorbeeld door er over te schrijven, een college of een les te verzorgen over de kansen en gevaren van Kunstmatige Intelligentie en door tijd vrij te maken voor een interview zoals wij nu hebben. Het gaat erom hoe mensen met informatie omgaan. Hoe snel neem je genoegen met informatie? Hoe weet je nou of het waar is wat je leest of ziet? Hoe snel accepteer je waarheden en onwaarheden? Als je verstandig bent, dan kijk je verder en ga je de gegeven feiten checken.
 • Ik vind het zelf heel mooi dat ik zelf actief deelnemer ben bij de opkomst van Kunstmatige Intelligentie. Dat vond ik ook toen bijvoorbeeld het internet toegankelijk werd voor iedereen. Nu voelt het een beetje hetzelfde. De opkomst van internet was een enorme technologische vernieuwing en dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. We hebben onszelf eraan aangepast en nu kunnen we het niet meer wegdenken en is het echt een onderdeel van ons leven geworden.
 1. Welke voordelen zitten er aan ChatGPT?
 • ChatGPT kan je helpen bij het vinden van antwoorden op moeilijke vragen. Het kan je helpen bij het brainstormen, bij het schrijven van een programmeercode, je helpen bij werkstukken. Je kunt uitleg vragen aan de chatbot. Het kan je best wel werk uit handen nemen als je er goed mee omgaat.
 1. Welke nadelen zitten er aan ChatGPT?
 • Het gaat erom dat wat je leert ook moet blijven hangen in je hersenen. Wanneer je een werkstuk, of een stuk tekst niet zelf hebt geschreven, maar gevraagd hebt aan een tool als bijvoorbeeld ChatGPT of zomaar hebt gekopieerd van het internet, dan zal de inhoud ervan ook niet goed genoeg blijven hangen in je hersenen. Dan leer je nauwelijks iets van het onderwerp. Het verwerken door je hersenen, dus door te lezen, iets in eigen woorden omzetten, het interpreteren en erover schrijven zorgen ook voor het vastleggen in je geheugen. Dat is leren. Daar ligt een belangrijke taak voor de school.
 • Verder vind ik het belangrijk dat je weet dat de gegeven antwoorden niet altijd juist zijn. ChatGPT verwijst ook niet naar de gebruikte bronnen. Je zult dat dus op een andere manier moeten controleren, dus of het wel waar is wat ChatGPT suggereert. En tot op dit moment is ChatGPT getraind op bronnen tot 2021. Het kan nog geen antwoord geven op vragen naar recente gebeurtenissen, artikelen of inzichten. Dat is belangrijk om te weten.
 • Verder zijn er zijn nog veel meer risico’s, bijvoorbeeld het gevaar van plagiaat, privacy etc..
 1. Wat voor verschillen ziet u tussen de leerlingen die ChatGPT gebruiken en de leerlingen die dat niet doen?
 • Ik vind het proces van leren heel erg belangrijk. Het gaat bij kennis, bij leren… niet alleen of een antwoord goed is, maar het gaat er vooral ook over hoe het antwoord tot stand is gekomen. Het hele proces dat je doorloopt, dus de weg die je aflegt bij het leren vind ik heel belangrijk. ChatGPT kan een heel handig hulpmiddel zijn in dat proces.
 1. Komt u er weleens achter als een leerling ChatGPT heeft gebruikt? Hoe dan?
 • Jazeker! Ik vind het ook prima als een leerling ChatGPT gebruikt. Het gaat er mij vooral om hoé hij het gebruikt. Dat check ik door bijvoorbeeld goede leervragen te stellen over een onderwerp of over een specifiek woord of een gedeelte van een zin. Of door het geven van een opdracht, bijvoorbeeld om een kort betoog te houden over het onderwerp. Eigenlijk door wat ik net vertelde: graven in het proces. Zo kan ik controleren of ze de stof wel of niet begrijpen.
 1. Wat kunnen de scholen tegen ChatGPT doen?
 • Ik zou het om willen draaien en willen zeggen: wat kunnen scholen mét ChatGPT doen… Ik zal vooral niet alleen kijken naar de negatieve gevolgen! Ik zie het als mijn taak dat we na moeten denken hoe we leraren, studenten en leerlingen nog beter voorbereiden op deze mogelijkheden. Dus dat we samen erover leren en met elkaar meer wijs worden, kennis en vaardigheden opdoen, zodat we er goed mee om leren gaan.
 1. Tot slot: heeft u een leuk idee met het gebruik van ChatGPT?
 • Ik vind het altijd heel leuk om tools te mixen met levensechte ervaringen. Vraag bijvoorbeeld aan ChatGPT of hij een toneelstuk voor je kan schrijven over een (historisch) bekend persoon. Dit kan bijvoorbeeld Vincent van Gogh zijn of Napoleon. En dan natuurlijk echt spelen!
 • Versterk jouw verhaal met een tool als Midjourney. Genereer op basis van jouw woorden een afbeelding bij je verhaal.
 • Vraag ChatGPT om een recept te maken van lekkere of bijzondere ingrediënten. Daarna boodschappen doen en zelf gaan bakken of koken!
 • Vraag ChatGPT om te helpen met het verzinnen van goede interview vragen: Verzin tien vragen over… het ontstaan van de Efteling in Nederland. Ik noem maar wat…

 • Meer lezen over ChatGPT? Lees hier mijn andere blog.

Studiereis ICT – BETT Londen

Wat zijn de laatste trends en de nieuwste innovaties in onderwijs met ict? Wat kan dit betekenen voor het onderwijs in mijn school? Met deze vraag bezochten Dennis Raafs en ik met een flinke delegatie van Schoolupdate de BETT in Londen.

De BETT is de grootste onderwijstechnologiebeurs (met een hip woord ook wel EdTech genoemd) van Europa en geeft je de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen, die in het onderwijs spelen, in de praktijk te ontdekken en onderzoeken. Het is daarmee ´the world´s leading education technology event´.

Dit is de plek waar alle wereldwijde nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. Alle grote spelers op dit domein zijn dan ook aanwezig. 

Dennis en ik willen de studietrip rond het thema “digitale geletterdheid invulling geven. Ondanks de uitspraken van ons ministerie dat digitale geletterdheid met verplichte aanbodsdoelen in het onderwijscurriculum komt, willen wij voor ons bestuur al in actie komen. Simpelweg omdat de wereld waarin we leven daarom vraagt. Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met de digitale wereld en doen hier al snel allerlei ervaringen mee op. Maar niet iedereen krijgt van huis uit deze kennis en vaardigheden mee die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken.

Digitale geletterdheid kent een breed palet aan kennis en vaardigheden en de (digitale)
ontwikkelingen gaan snel. Het onderwijs heeft hier een duidelijke rol te vervullen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de vaardigheden van de leraren? De volgende vragen kunnen dan actueel zijn:

 • Hoe geef je op jouw school aandacht aan digitale geletterdheid?
 • Hoe doe je dat op een structurele manier en niet versnipperd en weinig samenhangend?
 • Op welke manier werwerk je de lessen in digitale vaardigheden in je huidige onderwijsprogramma of pak je het anders aan?
 • Hoe kun jij in jouw groep beginnen met een beredeneerd aanbod voor digitale
  geletterdheid?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid?

In the streets of Nijmegen at night…

In the streets of Nijmegen at night a beautiful smiling cheerful turtle with a red nose with a glass of cold beer in his hand, dressed in a long violet trench coat, on his way to Groesbeek.

Aan het spelen met de nieuwe versie van Midjourney. Ik moet zeggen, best indrukwekkend en kunstwaardig! Midjourney is een openbare AI-tool, die opereert vanuit een Discord-server, om met kunstmatige intelligentie (AI) op basis van geschreven commando’s digitale afbeeldingen, kunstwerken te creëren. Het is in Midjourney mogelijk om aanvragen tot in de kleinste details in te voeren. Simpel gezegd het programma Midjourney converteert tekst naar beelden. Het principe is eenvoudig, je typt een stukje tekst en dit wordt omgezet in afbeeldingen.

Ik besloot een poging te wagen, en gebruikte een schildpad met een biertje in de hand in de straten van Nijmegen om een nieuwe fantasie-personage te creëren. Het resultaat tref je hierboven. Ondanks de missende rode neus vind ik de afbeelding gedetailleerd en van hoge kwaliteit. En van Nijmegen naar Groesbeek fantaseer ik er zelf wel bij.

Ik vind zelf dat ik best creatief ben geweest, al zullen anderen daar ook anders over kunnen denken. Zo leidt de opmars van AI bijvoorbeeld ook tot zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid in de creatieve sector. Kunstenaars, illustratoren en ontwerpers protesteren via sociale media tegen de AI-trend met de hashtag #ArtByHumans.

En nu de vraag: wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals o.a. Midjourney) voor het onderwijs? Welke kansen en bedreigingen liggen er? Zie ook mijn bericht hierover op LinkedIn.

Gevaren van fotorealisme
Met geavanceerde tools als Midjourney, liggen er ook gevaren op de loer. Als iedereen gratis toegang heeft tot het maken van fotorealistische uitingen, dan zitten daar ook mensen met de verkeerde intenties tussen en kan er misbruik van worden gemaakt.

Neem de door AI-vervalste beelden van de ingebeelde arrestatie van Donald Trump die wervelden op Twitter. Nepper dan nep… maar een krachtig middel voor het verspreiden van fake news.

Dit gevaar blijft in stand zolang de regelgeving achterblijft, zowel op het gebied van auteursrecht voor de gemaakte uitingen, als ook in het verspreiden van op onwaarheden beruste afbeeldingen.

Midjourney openen:

 1. Open de website van Midjourney, en klik op ‘Join the beta’.
 2. Vul in het volgende scherm je voornaam in, en zet een vinkje eronder. Klik op ‘Doorgaan’.
 3. Vul eventueel de captcha in om te bevestigen dat je geen robot bent, en vul daarna je geboortedatum in om aan te geven dat je boven de 18 bent.
 4. Wanneer je gevraagd wordt om je e-mailadres en een wachtwoord, kun je gewoon op het kruisje drukken. Tenzij je direct een Discord-account wilt aanmaken – dan moet je deze info even invullen.

Midjourney gebruiken:

 1. Newbies:
  Ga nu in de linkerzijbalk naar één van de virtuele ‘newbies’-kamers.
 2. Opdracht:
  Hier typ je onderin (zonder aanhalingstekens) /imagine, met daarachter je Engelstalige opdracht. De eerste keer zal er een melding komen dat je de Terms of Service moet accepteren. Doe dit, en voer de opdracht nogmaals in. 
 3. Upscale, Variation, of opnieuw:
  Wacht nu geduldig in de stroom van plaatjes van andere mensen totdat je eigen opdracht verschijnt. Je herkent hem aan het gele lijntje links, maar je kunt ook op het postvak rechtsboven drukken, waar alléén jouw opdrachten verschijnen. Je krijgt als resultaat vier plaatjes te zien. Je kunt nu op de knoppen ‘U1’ t/m ‘U4’, ‘V1’ t/m ‘V4’, of 🔄 drukken. U staat voor Upscale, V voor Variation, en het getal voor welk plaatje je selecteert. Kies je bijvoorbeeld voor U2, dan wordt het plaatje rechtsboven in hogere resolutie gemaakt. En ga je voor V3, dan wordt er een variatie gemaakt op het plaatje linksonder. De 🔄 genereert vier totaal nieuwe plaatjes.
 4. Afbeelding opslaan:
  Welke knop je ook kiest, het resultaat verschijnt vervolgens weer in de stroom van plaatjes. Kies bijvoorbeeld voor ‘U1’, voor een scherpe versie van het plaatje linksboven. Wanneer die verschijnt, klik je erop, en kies je ‘Show in browser’ om de afbeelding groot te tonen. Sla hem daarna op met control-klik (Mac), rechtermuisknop (Windows), door hem ingedrukt te houden (iPhone, iPad en Android).
 5. Betaalde afbeeldingen:
  Na een tijdje zijn je tekstverzoeken op. Je hebt dan de optie om over te gaan op een betaalde versie. Er zijn verschillende abonnementen tussen $10,- en $60,- per maand, waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot het programma. Hoe meer je betaalt, des te meer aan mogelijkheden je krijgt op het gebied van kwaliteit en snelheid.

Nog meer vreemde personages:
Ik kom uit een Raafs en Coolen familie. Deze twee families heb ik middels symbolen met elkaar gecombineerd. Details van de steenkolenwerkers in de kolenmijnen heb ik gekoppeld aan de raaf, gemixt met de kleuren van Nijmegen, mijn geboortestad. Het resultaat zie je hieronder:

Educatieve toepassingen
Ik las als reactie op mijn vraag die ik stelde op Linkedin, over welke kansen en bedreigingen we zien in het gebruik van dit soort toepassingen, dat een studieloopbaanbegeleider Midjourney inzet bij zijn studenten bij blokkades, pijn of sensaties die zij voelen als ze niet lekker in hun vel zitten. De woorden die de student geeft aan zijn of haar pijn zet hij als opdracht in Midjourney en de visual die daar uitkomt is de basis van een vervolggesprek. Daardoor geven studenten meer uitleg aan hun gevoel en zien ze soms in de visual ook de uitweg. 
Geweldig idee!

Hoe pedagogiek en film elkaar kunnen versterken

0

Daar waar het raakt, daar waar het lastig is woorden te vinden, precies daar zit de pedagogiek. Film opent nieuwe werelden, zo ook de wereld van de pedagogiek, van hoe te verhouden tot de ander en het andere… Deze hartverwarmende film is uit het leven gegrepen, waarbij twee vrienden zich met hart en ziel inzetten voor kinderen met zwaar autisme. 

‘Ik bedenk wel iets’, is het motto van Bruno (Vincent Cassel). Hij staat aan het roer van een organisatie die je zou kunnen omschrijven als het afvoerputje van de Franse geestelijke gezondheidszorg. Patiënten die elders om uiteenlopende redenen niet welkom zijn, kunnen alleen nog terecht bij hem, zijn compagnon Malik (Reda Kateb) en een van hun dikwijls onervaren begeleiders, die vaak zelf ook probleemgevallen zijn.

Het verhaal

Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.

In theater het LUX in Nijmegen kijken we met docenten en studenten van MOVEL naar deze film. Er wordt gevraagd op op een speciale manier te gaan kijken. Daarvoor worden er kaartjes verdeeld met daarop drie begrippen: vrijheid, gelijkheid en vorming. Het zijn pedagogische begrippen die in later werk van Jan Masschelein met Maarten Simons – De leerling centraal in het onderwijs – uitvoerig worden besproken. Er staat een centrale vraag op het kaartje: Hoe speelt vrijheid een rol in de film?

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we in de pauze en net na de film met elkaar de dialoog aan vanuit een richtinggevende stelling vanuit vrijheid, gelijkheid en vorming: ‘Hoe kunnen we jongeren inleiden in de wereld (1), ondersteunen om zich in die wereld thuis te voelen (2), en aanmoedigen om zichzelf in die wereld te brengen? (3)’

FIRST® LEGO® League – Superpowered

FIRST® LEGO® League heeft ieder seizoen een nieuw thema dat betrekking heeft op een probleem dat zich wereldwijd voordoet. Bij het thema hoort een uitdaging die onderzocht wordt door de kinderen die meedoen en waarvoor zij een oplossing gaan zoeken.


Het thema voor het seizoen 2022-2023 is SUPERPOWEREDSM.

We hebben weer een fantastische regiofinale gehad in Technovium! Onze teams uit de regio Arnhem-Nijmegen hebben hun allerbeste beentjes voor gezet en ons getrakteerd op hele goede ideeën💡, hele slimme robots 🤖en heel veel enthousiasme 🙌🏻! We hebben er van genoten!
En natuurlijk ook een shout-out 🥰 naar alle juryleden, scheidsrechters en collega’s die geholpen hebben om er zo’n fantastische dag van te maken!

In de SUPERPOWERED uitdaging onderzoeken FIRST® LEGO® League teams waar energie vandaan komt en hoe het wordt gedistribueerd, opgeslagen en gebruikt. Vervolgens zetten zij hun superkrachtige creativiteit aan het werk om te innoveren voor een betere energietoekomst.

Zie ook mijn bericht op LinkedIn.

Praktijkvideo brede ontwikkeling

0

‘Om iets te kunnen zien moet je erin geloven… Echt geloven!’ Zomaar een citaat uit de rijke praktijkvideo van SPOG dat ik samenstelde voor een studiedag van SPOG.

Hoe kom je tot een ‘gedeelde’ visie over een bepaald thema? Dat kan met behulp van een rijke-praktijkvideo. Voor SPOG ontwikkelde ik samen met de SDB Academy een rijke praktijkvideo om visie te vormen over het thema ‘brede ontwikkeling’ dat als onderlegger dient voor het strategisch beleid.

De directeuren gingen vanuit videofragmenten met elkaar in gesprek, waarmee de raakvlakken en de verschillen zichtbaar werden. Beeldend Trainen is een middel waarbij deelnemers in een bijeenkomst aan de slag gaan met beelden van de werkpraktijk. Dit vindt plaats op een multi-touch beeldtafel. Het mobiliseren van kennisdeling en het vullen van begrip middels een dialoog staan hierbij centraal wat leidt tot een gedeelde betekenis.

‘Onder’ de beelden van SPOG ligt een drieslag aan onderwijsdoelen:
1.Kwalificatie (skills leren en kennis opdoen)
2.Socialisatie (een goed lid van de maatschappij worden)
3.Subjectivicatie-persoonsvorming (iemand met een eigen identiteit en mening)

Zie ook mijn bericht op LinkedIn en mijn PowerPoint.