Intervisie startende leraren – GPS leerwandeling

‘Maar hеt is niet het werk, ’t is hеt geheel
Een mens moet de hele dag zoveel
En het wordt alleen maar meer
Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor’

Rake woorden… afkomstig uit de song ‘Tussendoor’ van Acda en de Munnik. Het lied stond centraal tijdens de intervisie dag voor de startende leraren van SPOG.

Als startende leraar in het onderwijs word je soms geconfronteerd met situaties die ver afstaan van de dromen die je tijdens de opleiding had. Spanningen die tussen het droombeeld, ideaal en de werkelijkheid instaan. Dat kan impact hebben op je professioneel functioneren en je persoonlijk welbevinden. Soms lijkt het alsof het werk in het onderwijs nooit ophoudt. De uitdaging is om in evenwicht te kunnen functioneren en de balans te vinden tussen leven, leren en werken… Maar hoe doe je dat dan? Hoe stel je de juiste prioriteiten? Hoe functioneer je in evenwicht en regisseer je de balans?

‘Wat is jouw beste ontdekking?’ vroeg de mol.
‘Ik heb geleerd hoe je in het nu kunt leven.’
‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’ vroeg de jongen. ‘Help’, antwoordde het paard.

Zomaar drie inspirerende quotes die uitgelicht werden tijdens de interactieve GPS-wandeling door het Groesbeekse bos, onderdeel van de intervisie dag. De spreuken zijn afkomstig uit het prentenboek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy. Dit boek raakt een breed scala aan thema’s als identiteit, vrijheid, moed, angst, eenzaamheid en vriendschap. Veel van de gedachten die de personages met elkaar delen, nodigen uit tot reflectie en kun je laten landen, laten stromen, voor jezelf houden en samen delen. Naast een mooie wandeling en even ontstressen in de natuur, leverde de route een waardevolle oogst op van goede gesprekken, leerzame (herijkte) inzichten en nieuwe perspectieven.

‘Een van onze grootste vrijheden is hoe we op dingen reageren.’

Tussen mensen vindt er interactie plaats. De intermenselijke relaties zijn niet altijd even gemakkelijk onder woorden te brengen.  Om zicht te krijgen op hoe doorgaans de interactie verloopt tussen jezelf en anderen en op wat je voorkeurgedragingen zijn, reisden we vanuit de quote met de starters af naar het fictieve middeleeuwse stadje: de ‘Stad van Axen’. De Stad van Axen is een metafoor over menselijke interactie. De Belgische filosoof Ferdinand Cuvelier heeft dit model ontwikkeld door verder te bouwen op de Roos van Leary. De stad heeft zes wijken; elke wijk met zijn eigen kracht en zijn unieke eigenschappen: de Ax. Elke wijk heeft ook een totemdier, waarnaar deze wijk ook is vernoemd. De namen van deze totemdieren helpen om de specifieke eigenschappen van de mensen die zich in deze wijk het best of het prettigst voelen te onderscheiden.
Iedereen heeft eigenschappen van alle totemdieren in zich of zou die moeten hebben, om zich aan te kunnen passen aan de ander waar men mee communiceert. Vanuit een praktijkcasus speelden we een situatie uit waarbij we samen reflecteerden op hoe jij en een ander zich hebben verhouden tot elkaar, gebruik makend van de verschillende eigenschappen en wijken uit de stad. 

Wij danken alle starters voor de betrokkenheid, openheid, gedeelde dilemma’s en de waardevolle gesprekken met elkaar. We kijken terug op een geslaagde dag en zien nu al uit naar de volgende intervisie dag in maart.

Zie ook mijn bijdrage op LinkedIn.