Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden

Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie, socialisatie als op subjectivicatie.
Zie hier mijn bijdrage op LinkedIn.
Bron: Trouw