maandag, juli 15, 2024

Prestatiedruk onderwijs op kantelpunt

De drang om (steeds) hoger opgeleid te moeten zijn en de heersende prestatiedruk komt steeds meer onder de aandacht. Laten we ons inzetten voor onderwijs dat uitgaat van verschillen, recht doet aan diversiteit en waarin iedereen er op zijn eigen manier toe doet en bijdraagt! Minister Dijkgraaf hekelt de prestatiedruk in het onderwijs.

Leerlingen die niks weten,...

Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie, socialisatie als op subjectivicatie.

Er zijn van die...

Ja, soms voel ik me wel eens zo!

What if books came...

Stel dat de culturele ontwikkeling andersom was gelopen. Hoe zou het zijn als computergames er eerder waren geweest dan het boek? Zou het boek dan nog dezelfde status hebben als nu? Een intrigerende vraag...

Prestatiedruk onderwijs op kantelpunt

De drang om (steeds) hoger opgeleid te moeten zijn en de heersende prestatiedruk komt steeds meer onder de aandacht. Laten we ons inzetten voor onderwijs dat uitgaat van verschillen, recht doet aan diversiteit en waarin iedereen er op zijn eigen manier toe doet en bijdraagt! Minister Dijkgraaf hekelt de prestatiedruk in het onderwijs.

Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden

Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie, socialisatie als op subjectivicatie.

Er zijn van die momenten…

Ja, soms voel ik me wel eens zo!

What if books came after games?

Stel dat de culturele ontwikkeling andersom was gelopen. Hoe zou het zijn als computergames er eerder waren geweest dan het boek? Zou het boek dan nog dezelfde status hebben als nu? Een intrigerende vraag...