Wat is eerlijk?

‘Wat is eerlijk?’ vertaalt taai onderzoek naar informatie waar je als leraar, lerarenopleider of student echt iets mee kunt. Het zet aan tot nadenken, stimuleert tot gesprek en inspireert tot oplossingen. 

Dit boek bespreekt vraagstukken rond het thema gelijke kansen binnen het onderwijs, zoals:
– Pas je wel of geen niveaudifferentiatie toe? Zo ja, hoe richt je dit dan in?
– Hoe beoordeel en/of toets je rechtvaardig?
– Hoe creëer je hoge verwachtingen voor alle leerlingen?
– Hoe kunnen de partnerschapsrelaties tussen school en thuis aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen bijdragen?

Dit en meer praktische thema’s worden uitgelicht met bijdragen van:
Edwin Buijs
Eddie Denessen
Gerda Geerdink
Mariëtte Lusse
Marcel Schmeier
Martine van der Pluijm
Tamara van Schilt-Mol
Marc Coolen

Je kunt het boek hier bestellen. Bekijk ook deze pagina over kansengelijkheid waar gratis downloads en artikelen te vinden zijn.

Bij dit boek horen deze downloads:
Zelfscan gelijke kansen
Reflectietool persoonlijke reflectie op verwachtingen
60 seconden over jouw verwachtingen
Je opvattingen over differentiatie en kansengelijkheid verkennen
Prikkelende stellingen over maatschappelijke vraagstukken

Mijn bijdrage:
Leraren Loes van Geffen en Marc Coolen, respectievelijk werkzaam voor stichting Groeisaam en de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, zijn ervan overtuigt dat wanneer je leerlingen meer autonomie geeft, dit goed is voor het zelfvertrouwen en het welbevinden van leerlingen.

Marc: “Geloof in eigen kunnen is belangrijk voor wat en hoeveel je leert. Het beïnvloedt het leergedrag en de motivatie. Geloof in eigen kunnen en prestaties kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten. De leraar kan dit doorbreken door het leren van leerlingen te personaliseren en leerlingen meer regie te geven over hun eigen leren. Geloof in eigen kunnen wordt namelijk ook bepaald door of je denkt invloed te hebben op de situatie.

Loes: “Met gerichte feedback en opdrachten op maat kunnen leerlingen groeien en succeservaringen opdoen. Met behulp van goede feedbackvragen leren leerlingen de voortgang van de leerdoelen interpreteren en aanpassingen in strategieën, acties of tactieken maken als die vereist zijn.”

Marc: “Dergelijke verbeteringen vereisen dat leraren het stellen van leervragen integreren in hun professionele routines. Om leraren daarbij te ondersteunen hebben wij ‘de schijf van vijf leervragen’ ontworpen; een interventiemiddel voor leraren dat zich specifiek richt op het voeren van leergesprekken met leerlingen. De schijf van vijf leervragen helpt leraren om bij de verschillende fases van het formatief evalueren goede feedbackvragen te stellen aan de leerlingen. De tool maakt een onderverdeling in feedbackvragen gericht op inhoud, het leerproces én de zelfregulatie van de leerling.

Loes: “Gebruikmakend van de data uit leeractiviteiten en met behulp van de tool krijgt de leerling vóór, tijdens of direct na de les feedback op doelen en criteria. Het biedt kansen om toe te groeien naar een nieuwe (gepersonaliseerde) leersituatie voor leerlingen en te komen tot medeverantwoordelijkheid en mede-georganiseerd leren.

Marc: “De leerling vervult hierbij een actieve rol: hoe ontvangt de leerling de feedback en welke acties gaat de leerling uitvoeren op basis van de feedback? Op deze manier ontstaat er een gedeelde controle op het leerproces van de leerling.”

Loes en Marc: “Onze conclusie is dat deze interventie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de leergesprekken. Het heeft daarmee een directe invloed op de kwaliteit van lesgeven en het leren van leerlingen. Onze ervaring is dat het een positieve invloed heeft op het welbevinden en betrokkenheid van leerlingen. Kinderen geloven in hun eigen leer-kracht en voelen zich erkend, omdat ze uitdagingen aangaan rond leerdoelen die ertoe doen. Dit versterkt het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen.”