The Boy Who Harnessed the Wind

Een inspirerend waargebeurd verhaal vormt de basis van de film van William Kamkwamba.

Het verhaal speelt zich af in een arm dorpje in Malawi. Er is een ernstig voedseltekort vanwege de aanhoudende droogte. De hongersnood laat duidelijk zijn sporen na. De dertienjarige William Kamkwamba wordt verhinderd om naar school te gaan omdat zijn ouders vanwege geldgebrek door de voedselschaarste zijn studie niet meer kunnen bekostigen. Desondanks krijgt William het voor elkaar dat hij toch gebruik mag maken van de schoolbibliotheek.

Zijn interesse in elektronica breidt hij uit met kennis die hij opdoet uit de boeken van de bibliotheek. Met deze bagage en zijn gave besluit hij een windmolen te bouwen om elektriciteit op te wekken zodat zijn dorp geen hongersnood lijdt. Met al zijn creativiteit en met de fietsonderdelen van zijn vader Trywell maakt hij van zijn droom een werkelijkheid.

Wereldwijd staan makereducation en de makersmovement in de spotlight. Wat mij betreft vormt deze film een prachtige inspiratiebron.