Praktijkvideo brede ontwikkeling

‘Om iets te kunnen zien moet je erin geloven… Echt geloven!’ Zomaar een citaat uit de rijke praktijkvideo van SPOG die ik samenstelde voor een studiedag van SPOG.

Hoe kom je tot een ‘gedeelde’ visie over een bepaald thema? Dat kan met behulp van een rijke-praktijkvideo. Voor SPOG ontwikkelde ik samen met de SDB Academy een rijke praktijkvideo om visie te vormen over het thema ‘brede ontwikkeling’ dat als onderlegger dient voor het strategisch beleid.

De directeuren gingen vanuit videofragmenten met elkaar in gesprek, waarmee de raakvlakken en de verschillen zichtbaar werden. Beeldend Trainen is een middel waarbij deelnemers in een bijeenkomst aan de slag gaan met beelden van de werkpraktijk. Dit vindt plaats op een multi-touch beeldtafel. Het mobiliseren van kennisdeling en het vullen van begrip middels een dialoog staan hierbij centraal wat leidt tot een gedeelde betekenis.

‘Onder’ de beelden van SPOG ligt een drieslag aan onderwijsdoelen:
1.Kwalificatie (skills leren en kennis opdoen)
2.Socialisatie (een goed lid van de maatschappij worden)
3.Subjectivicatie-persoonsvorming (iemand met een eigen identiteit en mening)

Zie ook mijn bericht op LinkedIn en mijn PowerPoint.