Opening iXperium

Het iXperium Nijmegen is officieel geopend. In het iXperium werken de zeven schoolbesturen Conexus, St. Josephscholen, SPOM, SPOG, SPOV, Lijn 83 en Optimus samen met Pabo Nijmegen en het Centre of Expertise leren met ict van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Namens SPOG start ik als Mentor Media Educatie in het iXperium met als doel om leraren in het werkveld te professionaliseren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Het iXperium Nijmegen biedt arrangementen, cursussen en trainingen aan het personeel van de deelnemende schoolbesturen om hen te ondersteunen bij het gebruik van ICT-toepassingen in het onderwijs .

Scholen kunnen daarnaast concrete onderzoeksvragen indienen. Studenten van de HAN proberen door middel van onderzoek antwoord te vinden op die vragen . Daar waar deze vragen voortkomen uit evaluaties van het onderwijs van een school, kunnen de studenten op die manier een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteitscyclus van die school . En dus aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten sprak bij de opening haar bewondering uit voor het initiatief dat als schoolvoorbeeld dient van waar goede samenwerking tot kan leiden en waarin verschillende lijnen uit het Bestuursakkoord op een inspirerende wijze bij elkaar komen:

  • vernieuwing door ict (van school én pabo)
  • het werken op basis van vragen uit de scholen zelf, dus helpen bij schoolontwikkeling
  • professionalisering van zittende leraren op ict-gebied
  • een goede voorbereiding van studenten op hun latere beroepspraktijk