Mini-symposium Adelbrecht-Windekind

Na een jaar werkzaam te zijn op de Adelbrecht-Windekind veranderen wij van een Jenaplan in wording in een echte Jenaplanschool. Wij dragen met zijn allen het Jenaplanconcept een warm hart toe.

Een leerling van onze school ontwierp voor deze gelegenheid een prachtige illustratie. De tekening laat de ontwikkeling van een eitje naar een vlinder zien en staat als metafoor voor de ontwikkeling van onze school naar Jenaplanschool.

Ik mag getuige zijn dat onze school in Groesbeek de eerste basisschool is die volgens een erkende vernieuwingspedagogiek werkt. Dat dragen wij uit door het organiseren van een mini-symposium in het dag- activiteitencentrum van Plurijn. We maken genodigden deelgenoot van de metamorfose die de Adelbrecht-Windekindschool de afgelopen periode heeft ondergaan. 

Als onderdeel van dit feestelijke moment kwamen alle kinderen van de school in oude klederdracht naar school en kregen in stijl les zoals dat 90 jaar geleden gebeurde. Er was een lokaal ingericht anno 1912. De oud directeur van de school doceerde hoe er destijds les werd gegeven.