Handvat voor een geslaagd veranderproces – Knoster

Het onderwijs was, is en blijft onderhevig aan veranderingen. Niet elk veranderingsproces verloopt even succesvol. 

Aan de hand van de vijf elementen uit het verandermodel van Knoster (1991), in combinatie met de Golden Circle van Sinek (2009), wordt de slagingskans van een veranderproces vergroot. Hierbij staan niet alleen de succesfactoren centraal, maar ook het (h)erkennen van gedragingen wanneer een veranderproces dreigt te stagneren.