Gereedschappen

“Je hebt gereedschappen nodig om de akker mee te kunnen bewerken.”

Deze foto uit 1925 laat een situatie zien uit een stamgroep op een Jenaplanschool. Hij werkt inspirerend voor mij. Ik zie een rijke leeromgeving. De wand is bekleed met aantekeningen en prenten. De kinderen in de groep lijken de keuze te hebben in hoe ze leren, wat ze leren, met wie en waar. Aan de grote tafel zit de leraar. De buitenwereld is naar binnen gehaald en vol verwondering bestudeert hij samen met de kinderen de kikkervisjes in de kom. De twee kinderen achter hem slurpen zijn kennis op. De moeder achterin de groep geniet zichtbaar mee.
De andere kinderen in de groep lezen. Samen of alleen. Een leerling maakt notities op zijn notitieblok. Zijn klasgenootje denkt met hem mee. Wat zal erin staan?

Peter Petersen zei: “Je hebt gereedschappen nodig om de akker mee te kunnen bewerken”
(Jenaplan, sd). Hij bedoelde daarmee de leerlingen voorzien van instrumenten (kennis en vaardigheden) die hen helpen bij de oriëntatie in en op de wereld.
Deze metafoor vormt voor mij het fundament van onderwijs… en is mijn drijfveer.
Vanuit deze visie kan ik de verschillende (externe) aanspraken op het onderwijs kritisch afwegen en op hun wenselijkheid beoordelen. Het zorgt ervoor dat ik koers en focus behoud en een open en kritische houding kan aannemen ten opzichte van nieuwe kennis en inzichten. Daarmee reflecteer ik op mijn eigen visie op onderwijs en scherp ik aan.
En dat is nodig, want we leven, leren en werken in een snel veranderende wereld en dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt.