maandag, juli 15, 2024

Afstandsonderwijs coördineren

De Corona periode, met online onderwijs, zette een enorme spotlight op de competenties en vaardigheden van leraren en docenten met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Scholen zijn bezig om afstandsonderwijs vorm te geven. Veel scholen zijn bezig om met de inzet van ict hun onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen en de leerling hierin ook autonomie te bieden.  Voor SPOG coördineer ik het afstandsonderwijs. Ik werd hierover geïnterviewd door communicatie adviseur Justine van den Berg van de HAN.

Afstandsonderwijs coördineren

De Corona periode, met online onderwijs, zette een enorme spotlight op de competenties en vaardigheden van leraren en docenten met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Scholen zijn bezig om afstandsonderwijs vorm te geven. Veel scholen zijn bezig om met de inzet van ict hun onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen en de leerling hierin ook autonomie te bieden.  Voor SPOG coördineer ik het afstandsonderwijs. Ik werd hierover geïnterviewd door communicatie adviseur Justine van den Berg van de HAN.