Beeldsessie: werken vanuit de bedoeling

De beeldsessie is een werkvorm in een groep onder begeleiding. De deelnemers analyseren eerst een praktijkvideo met werksituaties over het te behandelen thema. Ze selecteren hieruit ieder individueel zes beelden. Zij gaan in dialoog om samen de zes meest passende beelden te selecteren. Het mobiliseren van kennisdeling staat hierbij centraal wat leidt tot een gedeelde betekenis over een gekozen thema.

Voor directeuren in het bestuur heb ik een rijke praktijkvideo samengesteld met als onderliggende thema: werken vanuit de bedoeling. De video levert argumenten, beelden en ideeën. Het roept vragen op, sluit aan op eigen beelden, meningen of gedachtes (of juist niet). De opbrengst dient als input voor het nieuwe koersplan.