Een blik op de toekomst

Voor het magazine ‘Chronos’, schreef ik een bijdrage: een blik op de toekomst – de rol van ict in het Primair Onderwijs. Chronos is de naam van de alumnivereniging van Pabo Groenewoud (Pabo Nijmegen) van en voor oud-studenten en -docenten.

Marc Coolen is mediamentor in het iXperium Nijmegen. Vanuit deze functie professionaliseert Marc leraren in het PO op het gebied van leren en lesgeven met en over ict. Naast deze functie is Marc stamgroepleider van groep 7-8 op Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind in Groesbeek én oud-student aan de Pabo Groenewoud.

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Digitalisering van onze samenleving is al een tijd in volle gang. Ook in het Primair Onderwijs heeft technologie een toenemende invloed. Het betekent echter niet dat dit ook ten goede komt aan de kwaliteit voor het onderwijs. In het iXperium, een samenwerkingsverband tussen onderwijs, lerarenopleiders en onderzoekers op het gebied van leren met ict, onderzoeken we de mogelijkheden van ict-rijk onderwijs, ontwikkelen we kennis en bieden we begeleiding bij de implementatie.

Rol
Het ontwikkelen van kennis en het investeren in professionalisering van leraren en schoolleiders op het gebied van leren met ict vind ik belangrijk; wat werkt wel, wat niet, is er onderzoek naar gedaan en hoe vertalen we dat onderzoek naar de school, oftewel naar de onderwijsprofessionals? 

Uitdagende opdracht
Dat is een complexe opdracht. Het gros van de leraren is niet opgegroeid met ict, maar wordt wél geacht op een doordachte manier goed onderwijs met ict te verzorgen. Daar ligt een grote uitdaging; wanneer heeft ict een meerwaarde, hoe blijf je weg van hypes en hoe blijft het verzorgen van goed onderwijs uitgangspunt?

Voorbij de hypes
Naast mijn rol in het iXperium, ben ik leraar in groep 7-8 van Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind in Groesbeek, een school die valt onder SPOG. Daar ondervind ik aan den lijve hoe eenvoudig het je wordt gemaakt om met de hypes van het moment mee te gaan. Mijn postvakje puilt uit met folders vol gelikte vernieuwingen, technologische gadgets en wekelijks gaat de telefoon met verkopers aan de lijn van de welbekende technologiebedrijven, die iets ‘mooiers, vernieuwends, beters’ aanbieden… Mijn duo-collega Nico en ik zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar: als we niet uitkijken, komen we niet meer aan leren en lesgeven toe! Wij zeggen dat dan wel met een knipoog, maar de kern van waarheid in dezen is mijns inziens, dat kennis van leren in deze tijden van hypes, media en digitaliseringsovervloed van essentieel belang is. Dat begint bij de leraar!

Professionaliseren
‘Ja, maar jij werkt in het iXperium. Bij jou moet zeker alles met ict?’ Het antwoord is nee! Ik ben juist heel kritisch op het gebruik van technologie (in het onderwijs)! Het gaat er bij mij in de eerste plaats niet om hóe we technologie moeten inzetten, maar veel meer óf we wel technologie moeten inzetten. Heeft ict een meerwaarde? Is het wenselijk? Versterkt -of verrijkt het je onderwijs?

We onderzoeken welke kennis en vaardigheden ervoor nodig zijn om ict goed in te kunnen inzetten. We richten ons op de leraar. We hebben leraren nodig met de juiste kennis. Wij nemen hem mee op reis en dat organiseren we het liefst in een ict-rijke leeromgeving. In veel gevallen laten we het leren via de leerlingen zien. Dat organiseren we in het eigen klaslokaal van de leraar of in het iXperiumlab, een inspirerende ruimte waar innovatieve ict-middelen voorhanden zijn. Dan gaat er voor de leraar een wereld open… We laten zien, stellen vragen, leggen uit, laten voelen, laten ervaren… Dat vormt een cruciaal onderdeel van het leerproces; het op waarde schatten van ict en de mogelijkheden zien. Je wordt immers niet vanzelf ict-geletterd.
Het is een van de professionaliseringsaanpakken om tot een doordachte manier van invoering van ict in het onderwijs te komen. 

Meer weten over de verschillende professionaliseringsmogelijkheden van het iXperium Nijmegen? Kijk dan eens op: iXperium Nijmegen.