Natuur en ICT

Mandela-hart

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

De natuur, ik hou ervan. Ik groeide op naast Heumensoord. Het bos, dat Brakkenstein en Groesbeek met elkaar verbindt.
Ik bracht er veel tijd in door. Wandelen, fietsen, rennen, sleeën, hutten bouwen…

Maar tevens ben ik blij om op te groeien in dit tijdperk. Ik heb een passie voor de computer en voor de technologie die zich razendsnel ontwikkelt.

Tijdens mijn studie voor Onderwijskundig Innovator vielen deze twee werelden op zijn plaats.
Vanuit de behoefte van de leerkrachten om op een goede manier natuureducatie in te zetten zag ik plotseling mogelijkheden om deze twee werelden met elkaar te verbinden.

De invloed van technologie op de kinderen en de volwassenen van nu is groot. Deze generatie (kinderen en volwassenen) komt steeds minder in aanraking met “rechtstreeks”. Er is steeds minder rechtstreeks contact, minder rechtstreekse communicatie. Minder rechtstreekse vriendschappen. ICT kan vervreemdend werken. Je hebt eigenlijk niemand meer nodig, want je hebt je apparaatje. Dat kan een grote afstandelijkheid creëren in een samenleving.
Zo is het ook in onze relatie met de natuur. Het besef van de rechtstreekse verbondenheid met de natuur.  Veel kinderen komen maar weinig buiten in de natuur en voelen dan ook weinig verbinding met de natuur in hun eigen leefomgeving. Datzelfde geldt voor veel burgers. Slechts weinigen kennen de rijkdom of nood van de natuur in hun eigen woonplaats. De ervaring van dat je er iets mee te maken hebt zijn we kwijt geraakt. 

De quote van Nelson Mandela. Ik vind hem zo rakend!
Het omvat voor mij precies de toegevoegde waarde van ICT in onderwijs: mensen raken door de juiste middelen!

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

Als ICT de juiste taal blijkt om een verbinding tot stand te brengen, moeten we daar gebruik van maken. De technologie omarmen en verbinden met het inhoudelijke onderwerp ‘natuur’. Een nieuwe natuurbeleving. Het laten zien van de schoonheid ervan en hoe het ingenieus in elkaar zit. Het lijkt mij prachtig om op deze manier bij te dragen aan een nieuwe vorm van natuureducatie en aan nieuwe natuurbeleving. Twee mooie werelden met elkaar verbinden! Ik denk dat de technologie daar goed bij kan helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *