Van iXperium naar de Breinbrekersgroep

Techniek en uitvindingen 1Op Safari
In oktober van het huidige schooljaar ontmoette ik juf Karin. Juf Karin is leerkracht op Bs ’t Vossenhol in Groesbeek, en kwam op safari in het iXperium. Onder de titel “op safari door de 21e eeuw” verzorgde iXperium Nijmegen de eerste iXpiratiemiddag voor het primair onderwijs in en rond Nijmegen. Ik gaf een workshop programmeren met scratch. Met deze tool leren kinderen ‘visueel’ programmeren. Het toepassingsgebied is breed: er kunnen animaties gemaakt worden, games, verhalen, muziek, simulaties, etc. Je kunt ook per onderdeel de diepte ingaan.

De Breinbrekers
Tijdens haar deelname aan de workshop raakte Karin ‘geiXpireerd’.
Ze is leerkracht van ‘de Breinbrekers, een verrijkingsgroep van Bs ’t Vossenhol. Deze groep is er voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. In dit geval om tegemoet te komen aan hun behoefte om uitgedaagd te worden. En juist in die uitdaging zag ze met scratch mogelijkheden tot verbinding.
In de plusgroep werken kinderen op een betekenisvolle manier rondom een thema en tijdens het thema ‘techniek en uitvindingen’ vond Karin opnieuw de weg naar het iXperium. Deze keer niet alleen, maar met haar groep.
Met heldere leerdoelen op zak kwam ze binnen: zien wat verschillende vormen van programmeren met deze kinderen doet en zelf op herhaling in scratch gaan om het nog meer eigen te maken.

Vertalen naar…
Als I-coach ben ik altijd zeer benieuwd naar hoe leerkrachten de vertaalslag maken na een bezoek aan het iXperium. Daarom had ik de afspraak gemaakt om een ochtend mee te kijken in de groep.
Wat meteen helder werd, is dat ik niet alleen getuige ging zijn van een scratch-ochtend. Op het bord staat een prachtige lesopbouw uitgewerkt, geheel in het thema van ‘techniek en uitvindingen’. Scratch heeft daar een eigen plekje in gekregen, geïntegreerd in het geheel.

Demi, een van de kinderen, heeft samen met de juf een activiteit voorbereid: het bouwen van een brug over een afgrond waarover een autootje moet kunnen rijden. Een uitdagende, creatieve opdracht.
Demi is duidelijk in haar element. Ze is volop aan het woord en de groep hangt aan haar lippen. Ze versterkt haar uitleg door een toepasselijk filmpje te laten zien op het digitale schoolbord met als doel om haar klasgenootjes nog meer te inspireren en uit te dagen. Na het filmpje gaan de kinderen in groepjes aan de slag.
De sponsjes, elastiekjes en saté prikkers vinden gretig aftrek. Als men verneemt dat het bouwsel ook gedemonstreerd moet worden ontstaat er een uitbarsting van creativiteit, overlegmomentjes en trials and errors. Een betrokkenheid om van te smullen. En het lukt! Zo’n twintig minuten later rijdt de eerste auto over de brug. Missie voltooid!

Tijd voor de scratchopdracht. Door de mooie les van Demi zou ik dat nog bijna vergeten.
De kinderen hebben de opdracht meegekregen om in tweetallen een presentatie te programmeren passend binnen het thema. Plaatjes van Leonardo da Vinci, Christiaan Huygens en Einstein vullen de beeldschermen van de computers op de leerpleinen.
De kinderen bepalen zelf hun onderwerp en dat maakt dat het eigenaarschap er vanaf druipt.
Stuk voor stuk hebben de groepjes nagedacht over een taakverdeling. De een programmeert en de ander zoekt naar informatie.

Wat mij opvalt is de vaardigheid en de snelle beheersing van de kinderen in het programma. In korte tijd zijn de kinderen vrij kundig geworden in het gebruik van scratch. Mooi om te zien hoe snel de kinderen zich dat eigen hebben gemaakt! En juf Karin trouwens ook.
“Je lijkt wel een echte programmeur”, zeg ik tegen Noud. “Knap hoor”! Er verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht.
“We hebben vorige week samen met de juf geoefend en we mochten vragen stellen als we iets niet wisten”.
Het leren kennen van de tool heeft de vorige keer centraal gestaan. Dat was het doel. Fijn voor de kinderen dat er eerst tijd is geweest voor experimenteren en oefenen.

De rol van juf Karin
Juf Karin is zich bewust van de rollen die zij speelt. In een week tijd is haar rol verschoven van instructeur naar begeleider en dat zie je terug aan de grote mate van zelfverantwoordelijkheid bij deze kinderen. Scratch is betekenisvol ingezet. Niet als doel op zich, maar als middel om over een poosje een presentatie te kunnen geven. Met behulp van deze tool heeft Karin een slimme verbinding gezocht met de doelen die nagestreefd worden. En dan kun je loslaten!

Nabespreken
Tijd voor de evaluatie. Maar zie de kinderen maar eens van de leerpleintjes los te wurmen wanneer de betrokkenheid zo hoog is. Veel groepjes willen maar wat graag hun tussenopbrengsten aan mij showen. En dat mag. Ik ben onder de indruk!

De kinderen druppelen een voor een het pluslokaal binnen.
De evaluatie start. “Wie is er al aardig op weg”? De positieve verhalen komen los, maar er zijn ook aandachtspuntjes. De kinderen missen een microfoon om hun verhaal te ondersteunen met ingesproken tekst.

Openheid
Ik ben dankbaar dat juf Karin mij een kijkje in haar lokaal heeft gegeven. Hoe zij de ICT heeft geïntegreerd binnen haar onderwijspraktijk vind ik knap en een voorbeeld voor anderen. De rol van de leerkracht is essentieel.
Ik ben geiXpireerd geraakt! Ik vind dat juf Karin een dikke pluim verdient!
Mijn advies? Ga eens kijken!

Tenslotte…
Als afsluiter van de ochtend staat er filosofie op het programma. De vragen passen binnen het thema, en gezien mijn bevindingen van de ochtend had ik niet anders verwacht.
‘Wat als er geen technici waren’? ‘Wat als er geen wetenschappers waren’? De kinderen filosoferen er op los.

Wat als juf Karin dit niet gedeeld had?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *