ICT als middel! Of toch een doel?

ICT is een middel!

Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: ICT is een middel. Het is de boodschap die ik keer op keer probeer over te brengen wanneer ik met leerkrachten en toekomstige leerkrachten in gesprek ga.
Die gesprekken gaan over goed onderwijs. Dat is altijd het vertrekpunt. Goed onderwijs begint met goed lesgeven en ICT kan daarbij ondersteunen.

Kies bewust! Kies bewust welke toepassingen je wel gebruikt en welke niet. Dure softwarepakketten? Ze maken het verschil niet. Het zijn juist de ‘kleine’ tools die een verrijking kunnen zijn.
Begin met een tool waar jij je lekker bij voelt en waarin jij een toegevoegde waarde ziet. Hoe kan een toepassing bijdragen een aan kwalitatief betere les?

Steve Jobs - Quality quote

Kleine stapjes, ik ben ervan. Liever één tool goed en optimaal! “Quality is more important than quantity” (Steve Jobs).
Het mooie van een tool is dat je ze vaak op meerdere manieren kunt toepassen en dat het bij verschillende werkvormen te gebruiken is. Dat is denk ik ook meteen de uitdaging.
Een les is opgebouwd uit meerdere fases en de tool kun je daarbij gebruiken. Het gaat juist om de didactische inzet en niet om de technologie.

Als je besluit dat een tool een verrijking kan zijn voor je les, dan begint het boetseren: het ontwerpen en ontwikkelen van jouw les.
Mijn ervaring is, dat kinderen het leuk vinden wanneer je als leerkracht iets nieuws uitprobeert. Er ontstaat dan een betrokkenheid om van te smullen. En helemaal als ze ook nog eens mogen meedenken in het boetseerproces.
Ik denk dat je zo rust creëert en voldoening haalt uit een goede les.

ICT als doel?
Nee: de inzet van technologie niet! ICT in het onderwijs mag nooit een doel op zich zijn! De inzet van technologie is altijd een middel en geen doel op zich. ICT kan alleen wat toevoegen als in de kern scherp wordt nagedacht over onderwijs in de klas, op school en in de samenleving.

Ja:  de kennis van de technologie wel! Dat is noodzakelijk. Als je ICT een verbetering wilt laten zijn van je onderwijs, moet je het instrument, de technologie eerst centraal stellen. Technologie kan nooit alleen maar middel zijn! Je moet eerst zelf vaardig zijn alvorens je het goed kunt inzetten.

Succesvol lesgeven met behulp van ICT betekent dat de leraar continu een balans zoekt. Het gaat om het kunnen integreren van drie soorten kennis: vakinhoudelijke kennis, didactische kennis en kennis van de techniek.

In de (Engelstalige) literatuur wordt dat ook wel aangeduid als TPACK: Technoligical Pedagogical Content Knowledge.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *