De wereld is aan het veranderen. Welkom in het technologische tijdperk!
We hebben de beschikking over alle informatie, waar ter wereld je je ook bevindt. Ik zie me als basisschool -en voortgezet onderwijs leerling nog fietsen door de stromende regen op weg naar de plaatselijke bibliotheek om op ontdekkingstocht te gaan. Online informatiebronnen zoals de tutorials op Youtube, Google en sociale media waren nog ver weg! Je moest investeren om kennis op te halen.
21e eeuwse vaardigheden?
Maar is de wereld wel zo veel anders als iedereen schetst? Ik vraag het me af, immers… 21ste eeuwse vaardigheden pasten we 40.000 jaar geleden al toe. De Neanderthalers van toen hadden destijds bepaalde vaardigheden harder nodig dan nu. Ze hadden het nodig om te kunnen overleven.

Ik ben ervan overtuigd dat de mens niet ingrijpend veranderd is: we ontdekken en leren, in de basis zijn we nieuwsgierig en willen we graag slagen. Ook het doel in het onderwijs is naar mijn mening niet veranderd. Nog steeds willen we kinderen goed voorbereiden op hun toekomst.
Gereedschappen
Peter Petersen, grondlegger van het Jenaplanonderwijs, zei: ‘Kinderen hebben gereedschap nodig om op de akker te kunnen werken.’ Die gereedschappen, taal en rekenen, zijn belangrijk om de akker mee te bewerken’.

Ook in deze technologische tijd past deze visie nog steeds. De vraag is alleen over wélke kennis en vaardigheden je nu of later zou moeten beschikken? Met welk gereedschap willen we kinderen de akker, oftewel de wijde wereld insturen? Ik vind wel dat we kinderen moeten toerusten om kennis en vaardigheden te verwerven met de technologie die nu beschikbaar is

Welke taal?
Ik vind dat we gebruik moeten maken van de intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen en als de inzet van ICT daarin helpende is moeten we dat omarmen.
Probeer juist de technologie te gebruiken zodat vooral iedereen in z’n eigen snelheid en met z’n eigen aspecten bezig kan zijn, want kennis is voor iedereen verschillend, afhankelijk van z’n eigen talenten. Ga juist veel leren geënt op de talenten en mogelijkheden.
De geschiedenis herhaald zich!
Er zijn ook kritieken op het nieuwe tijdperk: Onderwijs dat is gebaseerd op nieuwe technologie, leidt tot mensen die niets meer weten of kunnen, alleen maar oppervlakkige feitjes kunnen googelen en niets meer echt leren. Digitale media zorgen voor ondiepe verwerking en betekent oppervlakkig onthouden en dus sneller vergeten. Het onthouden van waar je iets online kunt vinden laat je hersenen niet groeien.
Dit zijn kritieken die verdacht veel lijken op wat eerder in de geschiedenis werd beweerd. Zo verhaalde Plato 2400 jaar geleden de kritiek van de Egyptische koning Thamus op de uitvinding van de schrijfkunst: Thamus was ervan overtuigd dat het geschreven woord ertoe zou leiden dat mensen vergeetachtig zouden worden en zich in plaats van op hun eigen geheugen te vertrouwen zouden gaan baseren op onbetrouwbare feiten die ze opdoen.
‘Mensen zullen van heel veel dingen horen, maar niets leren; het zal lijken of ze heel breed ontwikkeld zijn, maar eigenlijk weten ze niets meer. Ze worden oppervlakkig vermoeiend gezelschap.’
Ik heb daar wel een mening over. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren hoe ze de nieuwe feiten plaatsen, hoe ze de samenhang leren zien en hoe ze hoofd -en bijzaken kunnen onderscheiden en informatie op waarheid kunnen beoordelen. Een belangrijke taak van de leraar is, om kinderen te begeleiden in het proces hoe informatie tot kennis leidt en kennis tot inzicht. De rol van de leraar is hierbij zo ontzettend groot.‘Find, filter and apply’. Hoe kan ik een probleem wat ik heb oplossen door op een goeie manier naar de informatie te gaan, die daar te selecteren en op de goeie manier toe te passen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here